Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 ZoroK FREEFORCE 146
2 Boss TheWorlds 144
3 Swan FREEFORCE 144
4 TonyHoang FREEFORCE 144
5 xCoCo FREEFORCE 143
6 DaiKa TheWorlds 142
7 LaoNgoanDong FREEFORCE 142
8 Voyeu 142
9 SanSan FREEFORCE 142
10 WongFat FREEFORCE 142
11 AngelofDeath FREEFORCE 141
12 MissHunt FREEFORCE 140
13 TaurieL AE3M 140
14 Snaper FREEFORCE 140
15 QiuQiu TheWorlds 139
16 Thang03 FREEFORCE 139
17 Barbatos Under 139
18 Obito Under 138
19 KingV TheWorlds 138
20 BichDao FREEFORCE 138