Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 7ruyMenh Refresh 144
2 Boss Under 143
3 Swan Refresh 141
4 Voyeu FREEFORCE 141
5 TonyHoang FREEFORCE 141
6 ZoroK FREEFORCE 140
7 DaiKa FREEFORCE 140
8 BABYBOY FREEFORCE 140
9 AngelofDeath FREEFORCE 140
10 xCoCo Refresh 140
11 LaoNgoanDong Refresh 140
12 MissHunt Refresh 139
13 Solococo FREEFORCE 138
14 Martini87 Under 138
15 BackUP03 138
16 Leonidas Under 138
17 TaurieL Refresh 138
18 QiuQiu Refresh 138
19 Kientienxu 137
20 Obito Under 137