Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 ZoroK FREEFORCE 146
2 TonyHoang FREEFORCE 145
3 Swan FREEFORCE 145
4 Boss TheWorlds 144
5 xCoCo FREEFORCE 144
6 DaiKa TheWorlds 143
7 LaoNgoanDong FREEFORCE 143
8 Voyeu 143
9 SanSan FREEFORCE 142
10 Snaper FREEFORCE 142
11 WongFat FREEFORCE 142
12 AngelofDeath FREEFORCE 142
13 MissHunt FREEFORCE 141
14 Barbatos Under 140
15 TaurieL TheWorlds 140
16 QiuQiu TheWorlds 140
17 TueLam TheWorlds 140
18 Thang03 FREEFORCE 140
19 BichDao FREEFORCE 139
20 Obito Under 139