Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 Boss Under 142
2 7ruyMenh Refresh 142
3 AngelofDeath FREEFORCE 139
4 Voyeu FREEFORCE 139
5 ZoroK FREEFORCE 138
6 Martini87 Under 138
7 XMariaOzawaXx Refresh 138
8 Solococo FREEFORCE 138
9 DaiKa FREEFORCE 138
10 Swan Refresh 137
11 BABYBOY FREEFORCE 137
12 Kientienxu 137
13 TaurieL Refresh 137
14 DanTruong 137
15 TonyHoang FREEFORCE 137
16 LaoNgoanDong Refresh 136
17 xCoCo Refresh 136
18 Obito Under 136
19 Sai 136
20 BichDao FREEFORCE 135