Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 ZoroK FREEFORCE 147
2 TonyHoang 147
3 Swan LFY 147
4 Boss TheWorlds 146
5 xCoCo LFY 146
6 LaoNgoanDong LFY 144
7 DaiKa TheWorlds 144
8 WongFat FREEFORCE 143
9 Voyeu 143
10 SanSan FREEFORCE 143
11 Kientienxu FREEFORCE 143
12 TaurieL TheWorlds 142
13 MissHunt FREEFORCE 142
14 Barbatos FREEFORCE 142
15 AngelofDeath FREEFORCE 142
16 QiuQiu TheWorlds 141
17 TueLam 141
18 Thang03 FREEFORCE 140
19 Kelly 140
20 LIFE 2Life 140